ეს საუკუნე მეფისტოფელი

IMG 4168 - ეს საუკუნე მეფისტოფელი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანება გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალურ ბინა-მუზეუმში 17 ნოემბერს შედგა საჯარო ლექცია „ეს საუკუნე მეფისტოფელი”: მოდერნისტული მგრძნობელობა გალაკტიონ ტაბიძის “არტისტულ ყვავილებში”
საღამოს მასპინძლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, გერმანისტი კონსტანტინე ბრეგაძე.