ქართული ხელრთვა

IMG 0886 - ქართული ხელრთვა

თბილისის მერიის მუზეუმების გაერთიანება ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში შეხვედრების ციკლის „არტთერაპია – ხელოვნება გადაგვარჩენს“ ფარგლებში 19 ნოემბერს შედგა საღამო “ქართული ხელრთვა”.
საღამოს მასპიძლობდა გიორგი სისაური, ხელოვნებათმცოდნე, მწერალი – 4 წიგნის ავტორი, მხატვარი, კალიგრაფი.