სანიშნის ნიმუში

203 x 45 3mm b. 6 - სანიშნის ნიმუში

203 x 45 3mm b. 6 1024x227 - სანიშნის ნიმუში