თბილისის მუნიციპალური „მუზეუმების გაერთიანება“ 2016 წლის 29 ივლისს დაფუძნდა (თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა – განკარგულება 30.02.651) და წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანებას, რომელიც გულისხმობს 9 დამოუკიდებელი მუზეუმის ერთიან ინსტიტუციას. გაერთიანებაში შემავალი მუზეუმების უმრავლესობა მრავალი წელია არსებობს და  ქართული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დამცველად გვევლინება.

 • თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი

  თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. N7

 • თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

  თბილისი, კოტე მარჯანიშვილის ქ. N4

 • თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

  თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N 83/23

 • თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

  თბილისი, დიმიტრი ბაქრაძის ქ. N10

 • თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი

  თბილისი, მიხეილ ზანდუკელის ქ. N1

 • თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

  თბილისი, ჩახრუხაძის ქ. N17

 • თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

  თბილისი, მიხეილ ჯავახიშვილის N21

 • თბილისის კოტე და სოსო წერეთლების მემორიალური ბინა-მუზეუმი

  თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ.N2

 • თბილისის თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმი

  მიმდინარეობს რეექსპოზიციის პროცესი

მუზეუმების გაერთიანების მისია, ეს არის მუზეუმების ახალი როლი თანამედროვე საზოგადოებაში, რომელიც შეიძლება აღვწეროთ, როგორც ტრადიციული სამუზეუმო საქმიანობის შენარჩუნებისა და საგანმანათლებლო ასპექტის სინთეზი, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილებულია თითოეული ადამიანისთვის ცოდნის გაზიარებაზე. თანამედროვე მუზეუმებმა უნდა გააფართოოს თავისი თვალსაწიერი და პრიორიტეტად კოლექციასთან ერთად დამთვალიერებელი აქციოს.

მუზეუმები მემორიალური სახისაა, გარდა თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმისა. თითოეულ მათგანში განთავსებულია მემორიალური ან  ეპოქალური  ნივთები. მუზეუმებში მუდმივად ტარდება სხვადასხვა სახის თემატური  საგანმანათლებლო პროგრამები რომელიც თეორიულ ნაწილთან ერთად ვიზიტორებს პრაქტიკულ გაკვეთილებსაც სთავაზობს. გაერთიანების სტრუქტურაში შემავალი მუზეუმები ორიენტირებულნი არიან გააცნონ დამთვალიერებლებს იმ ადამიანთა სახელები, რომლებსაც დიდი წვლილი მიუძღვით  XIX-XX საუკუნეების ქართულ კულტურის ჩამოყალიბებაში. მუზეუმების უმეტესობა მსოფლიო სტანდარტებს არის მორგებული. დამთვალიერებლები მემორიალური მუზეუმის სხვა კუთხით დანახვის საშუალება ეძლევა. იგი გაეცნობა არა მხოლოდ პიროვნების ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტებს, არამედ სრულიად ეპოქას და თბილისური ცხოვრების მნიშვნელოვან დეტალებს.

tojinebi main - ჩვენ შესახებ
chabukiani main - ჩვენ შესახებ