2019 წლის 18 მაისს, მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში, კოტე და სოსო წერეთლების მემორიალური ბინა-მუზეუმი განახლებული ექსპოზიციით გაიხსნა.

მუზეუმის საგამოფენო კონცეფცია ეს არის მცდელობა აღადგინოს ოთხმოციანი წლების ეპოქა, აჩვენოს ის წინააღმდეგობით აღსავსე სოციალურ-მორალური სურათი, რომელიც წინ უძღოდა საბჭოთა იმპერიის ნგრევას საქართველოში.

1 ts 1 - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
1 ts new - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
2 ts - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
2 ts new - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
3 ts - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
3 ts new - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
4 ts new - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი
4 ts - კოტე და სოსო წერეთლების განახლებული მემორიალური ბინა-მუზეუმი