წერილი მუზეუმს ..

96253986 234886427953897 1747675677970137088 n - წერილი მუზეუმს ..

თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ახალ პროექტს იწყებს! ყველა წერილი, მოკლე ტექსტური შეტყობინება თუ საინფორმაციო ფურცელი დღევანდელ შეცვლილ და ჩაკეტილ რეალობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მძლავრი საინფორმაციო შესაძლებლობაა. წერილი, ჩანაწერი, უსტარი, მოკითხვა, ბარათი, შეტყობინება, ცნობა, განცხადება თუ სხვა დღეს რეალობის გადმოსაცემი საშუალებაა, სამომავლოდ კი, მოგონება და ხშირად ემოცია, გრძნობა და ისტორიაც შეიძლება გახდეს. ისტორია, რომელიც მემორიალური მნიშვნელობითაც მომავალი თაობებისთვის […]