აგვისტო 2020
აგვისტო 5, 2020
აგვისტო 20, 2020
61743924 1270872383063061 4905376809840803840 n 1 400x210 - შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი

რუსთაველის ავტორობას გვიმოწმებს „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი („დავჯდე, რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულ-ლახვარსობილი“, „მე, რუსთველი, ხელობითა ვიქმ საქმესა ამა ...

20:00 - 22:00
იხილეთ დეტალები
აგვისტო 6, 2020
აგვისტო 20, 2020
61743924 1270872383063061 4905376809840803840 n 1 400x210 - შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი

რუსთაველის ავტორობას გვიმოწმებს „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი („დავჯდე, რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულ-ლახვარსობილი“, „მე, რუსთველი, ხელობითა ვიქმ საქმესა ამა ...

20:00 - 22:00
იხილეთ დეტალები
აგვისტო 7, 2020
აგვისტო 20, 2020
61743924 1270872383063061 4905376809840803840 n 1 400x210 - შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი

რუსთაველის ავტორობას გვიმოწმებს „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი („დავჯდე, რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულ-ლახვარსობილი“, „მე, რუსთველი, ხელობითა ვიქმ საქმესა ამა ...

20:00 - 22:00
იხილეთ დეტალები
აგვისტო 8, 2020
აგვისტო 20, 2020
61743924 1270872383063061 4905376809840803840 n 1 400x210 - შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი

რუსთაველის ავტორობას გვიმოწმებს „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი („დავჯდე, რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულ-ლახვარსობილი“, „მე, რუსთველი, ხელობითა ვიქმ საქმესა ამა ...

20:00 - 22:00
იხილეთ დეტალები
No event found!
შემდეგი