ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი

გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

კოტე და სოსო წერეთლების მემორიალური ბინა-მუზეუმი

ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი

მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

თბილისის თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმი

ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი

შიო არაგვისპირელის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

საგანმანათლებლო ცენტრი