ილია 180

ilia 8 1 - ილია 180

,,კაცს ორი სახელი უნდა ჰქონდესო, – ამბობს ჩვენი ერი: – ერთი აქ დასარჩენი, მეორე თან წასაყოლიო. ეს ანდერძი ქართველისა ისე არავის შეუსრულებია, როგორც დავით მეფესა. აქ აღმაშენებლის სახელი დარჩა, როგორც მეფეს, და იქ, როგორც დიდ-ბუნებოვანმა კაცმა – წაიყოლია სახელი წმინდანისა, დიდების გვირგვინით შემკობილი.” ილია ჭავჭავაძე დაიბადა თავად გრიგოლ ჭავჭავაძის ოჯახში, 1837 წლის 8 ნოემბერს (ძვ.სტილით 27 ოქტომბერს) მაშინდელი […]