კოტე წერეთლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

001 - კოტე წერეთლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

2018 წლის 5 თებერვალს თბილისის მუზეუმების გაერთიანებამ კოტე და სოსო წერეთლების მემორიალური ბინა-მუზეუმის ბაზაზე კოტე წერეთლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დაარსება ამცნო საზოგადოებას. კოტე წერეთლის სამეცნიერო-საკვლევი ცენტრი ხელსშემწყობი იქნება ებრაისტიკა-არამეისტიკის სფეროში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მკვლევარებისთვის. მუზეუმების გაერთიანების საგანმანათლებლო სტრატეგიისა და მიზნების შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს მუზეუმების ახალ როლს თანამედროვე საზოგადოებაში, ეს შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც ტრადიციული სამუზეუმო საქმიანობის შენარჩუნებისა […]