მოგზაურობა რეკლამის სამყაროში

.jpg - მოგზაურობა რეკლამის სამყაროში

ის პროგრესს და ცივილიზაციას არ მოუტანია. მსოფლიო ისტორიას შემორჩა კირით შეთეთრებული განცხადებები და „მყვირალების“ ამბები… ასე დაიწყო რეკლამის ისტორია. დღეს რეკლამა თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. იგი იჭრება თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში ყოველ წუთს და წამს. დიახ, რეკლამა მრავალი საუკუნის წინ დაიბადა და მას შემდეგ საკმაოდ შეიცვალა. მან შეიძინა კულტურის არატრადიციული ახალი სახე და მძლავრი იარაღი გახდა […]