ოლღა გურამიშვილის შუამდგომლობა სიკვდილით დასჯის შესახებ

OlghaGuramishvili - ოლღა გურამიშვილის შუამდგომლობა სიკვდილით დასჯის შესახებ

1913 წელს პეტერბურგში გამოვიდა გამოჩენილი რუსი სამართალმცოდნე  ნიკოლოზ ტაგანცევის ნაშრომი. ავტორი ნაშრომში განიხილავს რუსეთში სიკვდილით დასჯის ისტორიული განვითარების პროცესს. სწორედ ამ ნაშრომში შეიტანა მან ოლღა გურამიშვილი-ჭავჭავაძისას შუამდგომლობა სიკვდილით არ დაესაჯათ მისი მეუღლის – ილია ჭავჭავაძის მკვლელები: ,,სამხედრო სასამართლომ სიკვდილით დასჯა გადაუწყვიტა ჩემთვის და მთელი საქართველოსათვის ძვირფას ილია ჭავჭავაძის სამ მკვლელს. სიცოცხლეში ჩემმა ქმარმა მთელი თავისი […]