ჟურნალი ,,ცისკარი” და პირველი სასოფლო-სამეურნეო გაზეთი ,,გუთნის დედა”

Tsiskari 1852 - ჟურნალი ,,ცისკარი'' და პირველი სასოფლო-სამეურნეო გაზეთი ,,გუთნის დედა''

1852 წელს გიორგი ერისთავმა თბილისში პატარა, ქართული სტამბა გახსნა, სადაც ჟურნალ ,,ცისკარს” გამოსცემდა.  სამწუხაროდ, ჟურნალი მალე დაიხურა და სტამბაც დაიკეტა. გიორგი ერისთავის შემდეგ ივანე კერესელიძე (1829-1892) ჩაუდგა სათავეში. ჟურნალი 1857 წლის პირველი იანვრიდან გამოიცემოდა 1863 წლამდე და ქართულ ენაზე ნაბეჭდი ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა იყო. ივანე კერესელიძემვე დაარსა პირველი სასოფლო-სამეურნეო გაზეთი ,,გუთნის-დედა”, რომელიც ჟურნალ ,,ცისკარის” დამატება იყო. ივ. […]